Batman Barosu Başkan Adayı Ferhat Özdemir'le Röportajda, yeni dönem baro seçimlerine ilişkin görüşleri batmandabugun.com ve batmangapgazetesi.com okuyucularına sunulmaktadır.

Ülkesini ve yaşadığı şehri seven bir insan olarak Batman’la ilgili pek çok konuyu gündeme taşıyarak sorunların ortadan kaldırılması, sistemin daha doğru işleyebilmesinin sağlanması ve vatandaşların ihtiyacı olan hizmete daha rahat ulaşabilmesi adına pozitif bir kamuoyu oluşturmaya özen gösteriyorum.

Bu haftaki köşe konuğum Batman BAROSU Başkan Adayı Avukat Ferhat Özdemir…

Batman BAROSU seçimleri nedeniyle Başkan Adayı Ferhat Özdemir’le yaptığımız sohbet, hem gazetecilik faaliyeti açısından hem de hukuku anlamak konusunda ciddi manada bilgilendirici, doyurucu ve ufuk açıcı oldu.

Ağzından çıkan her cümleyi, her kelimeyi, her mesajı düşünerek ve hakkaniyet ölçüsünü gözeterek söyleyen Ferhat Özdemir, Batman BARO başkanı seçilmesi durumunda yapmayı düşündüğü projelerini, hedeflerini, vaatlerini ve çok kıymetli bilgileri, internet haber sitemize ve batmangap gazetemize özel olarak yaptığı değerlendirmede paylaştı.

Mevcut başkan Erkan Şenses ile seçime 3 hafta kala yaptığım görüşmede, seçim yoğunluğu, zaman darlığı sebebiyle röportajı seçim sonrasına ertelememizi ve bu yüzden sorularımıza cevap veremeyeceğini belirtti.

Arzu ederse seçim sonrasında Erkan Şenses ile röportajımızı yapar, siz okuyucularımızın istifadesine sunarız.

Ferhat Özdemir’e sorduğumuz soruları ve cevapları ilginize sunuyorum.

Mustafa Toprak - Ferhat Bey, öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Ferhat Özdemir: Ben Av. Ferhat Özdemir, 14 Nisan 1984 Batman doğumluyum. 2002 yılında Batman Anadolu Lisesinden mezun oldum. Daha sonra 2004 yılında başladığım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2008 yılında bitirdim. 2010 yılı başında Londra'da University of West London’da yüksek lisansa başladım. Ailevi sebeplerden ötürü tamamlayamadan Batman'a döndüm ve 2011 yılından bu yana Batman'da serbest avukatlık yapıyorum.  

Kadın Hakları, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları gibi Batman Barosunun çeşitli komisyon ve merkezlerinde aktif olarak görev aldım. 2018-2021 yılları arasında Batman Barosu’nda Genel Sekreterlik görevini icra ettim. Baromuzun 15-16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak 17. Genel kurulunda yönetim iddiası ile başkan adayıyım. 

Mustafa Toprak - Batman Barosu başkanlığına aday olmanızın en önemli sebebi nedir? 

Ferhat Özdemir: Aslında bu sorunun cevabı yola çıkma nidamızda gizli. Zira yola çıkarken ortaya koyduğumuz en büyük iddia, sloganın ötesine geçerek ve gerçekten inanarak "birlikte baroyuz" düşüncesini hâkim kılabilmektir. 

Bu bağlamda en büyük gayemiz hiçbir siyasi partinin, derneğin, vakıf veyahut fikri oluşumun gölgesinde kalmadan, savunmanın kutsallığını şiar edinen, her adımda hukukun ve vicdanın peşinden giden, hukukun üstünlüğünden ve adaletten ayrılmayan bir yönetimin işbaşına gelmesini sağlamaktır. 

Bununla birlikte avukatlar arasındaki eşitlik ilkesine aykırı uygulamaları ortadan kaldırmak ve süreç boyunca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz projeleri hayata geçirmek için yol arkadaşlarımızla birlikte yönetime talip olduk. 

Mustafa Bey, Sizde biliyorsunuz ki bir işi başarıyla yapabilmek için yeterince bilgi ve beceri düzeyi çok önemlidir. Buna ilaveten bu beceriyi ve bilgiyi kullanmaya yönelik inancında başarı üzerinde oldukça etkili olduğunu vurgulamak isterim. 

Yönetim olarak bu kavramlar ve gerçekler üzerinden yürümeye, olumsuzlukları bitirmeye, meslektaşlarımızı dinlemeye, tavsiyelerine ve geribildirimlerine kulak vermeye hazır olduğumuzu ve bu sebeplerden ötürü aday olduğumuzu belirtmek isterim. 

Mustafa Toprak - Avukat denildiğinde aklınıza ne geliyor, Avukat kavramına yüklediğiniz anlam nedir? 

Ferhat Özdemir:  Avukat kelimesinin kökenine indiğimizde birçok tanımla karşılaşabiliriz. Ancak benim için en güzel tanım, kısa bir süre önce 2. Hukuk Dairesi Başkanı Uğur Gençcan’ın ‘Adaletin dünyada dağıtılmasını engellemek için beyin kanaması geçirmesi ihtimalinin olduğu anda bile susmayan insana avukat denir.’ tanımıydı. 

Öyle zannediyorum ki her meslektaşım kendini bu tanımın bir parçası olarak görmekte ve hak ile adalet bayrağını elden düşürmemek için büyük mücadeleler vermektedir. 

Bugüne kadar yapılan en kıymetli ve en isabetli tanımlardan biri olarak gördüğüm bu cümlenin beni ziyadesiyle aydınlatan bir tanım olduğunu söyleyebilirim. 

Mustafa Bey, bizler avukatlık mesleğini seçerken aynı zamanda farklı bir yaşamın kapısını aralamak suretiyle yaşamın normal döngüsüne karşı ciddi bir duruş sergileyip haksızlığa karşı mücadele ediyoruz. 

Mustafa Toprak -  Sizin bakış açınıza göre baronun misyonu ne olmalıdır? 

Ferhat Özdemir: Baro; avukatlardan müteşekkil, insan haklarını koruma görevi olan çok önemli ve ciddi bir meslek kurumudur.

Misyonu, kendisini oluşturan avukatların işinde gizlidir. Yani Hakkı ve Adaleti Savunmak… 

Özellikle ifade etmem gerekirse, Batman Barosunun gücü ve önemi, sadece üye sayısından değil, aynı zamanda bağlı olduğu değerlerinden, hukukun üstünlüğünden, mesleğin onurundan, bütünlüğünden, birliğinden ve dirliğinden kaynaklanmalıdır. 

Bu sebeple ‘Birlikte Baroyuz’ diyor ve hukukun gücüne atıfta bulunuyoruz. 

Baronun en önemli misyonu hak ve adaleti hep birlikte savunan avukatların oluşturduğu gücün korunması ve insanlığın faydasına sunulmasıdır.

Mustafa Toprak -  Batman’daki suç oranlarının yüksekliği, suçların neden gerçekleştiği ve bu suçları neden önleyemediğimiz hakkında bilgi verir misiniz? 

Ferhat Özdemir: Hukuk suçun kontrol edilmesinde sosyal bir kontrol aracıdır. Dolayısıyla insanların yaşadıkları toplumda barış ve huzur içinde uyumlu kalabilmesi ancak hukuk uygulamalarının adil, haklıyı gözeten, ihtilafı ortadan kaldıran ve kamu vicdanını rahatlatan tedbirlerle korunabilir. 

Esasında suçu önlemek bir devlet politikası olmakla birlikte işlenen her suç bir hak ihlalidir. Devlet mekanizması, işlenmesi muhtemel hak ihlallerine karşı yasalar meydana getirir. Bu yasaların olmazsa olmaz özelliği ise caydırıcılık nitelikleridir.  

Şehrimizdeki suç oranlarının artması, gelir, işsizlik ve eşitsizlik gibi ekonomik faktörlerden fiziksel ya da psikolojik kişilik özelliklerine, aile yapısına, eğitime, devletin otoritesini kullanma tarzına kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir.

Suç önleme modellerini geliştirerek gerekli önlemleri almak, suçun nedenlerini ortadan kaldırmak ve suçluluğun ortaya çıkmadan engellenmesi sağlamak adına yasaların gözden geçirilmesi ve yasa koyucuların suç önleme stratejileri kapsamında barolardan görüş alarak yeni kanunlar marifetiyle suç oranını azaltması mümkündür.

Mustafa Toprak -  İnsan, kadın ve çocuk hakları komisyonlarında çalışmalar düzenlediğinizi biliyoruz. Bu konularda ilimizde ne gibi eksiklikler var sizce? 

Ferhat Özdemir: Bu konuyu kamuoyuna doğru aktarabilmek için öncelikle çocuk suçluluğunun önlenmesine ilişkin temel standartların belirlendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1990 yılındaki kararına bakmak gerekir. 

Bu standartlar sadece çocuk suçluluğunun önlenmesine ilişkin temel standartlardan bahsetmiyor, aynı zamanda çocukların potansiyellerinin geliştirilmesi yönünden üye devletlere sorumluluk veriyor. 

Çocuklarımızın ceza adalet sistemine dâhil edilmeden önce alternatif tedbirlerle toplum içinde eğitilmesi gerekirken, Baromuzun bu husustaki eğitimlere öncülük etmemiş olması en büyük eksikliktir. 

Geçtiğimiz yıl çocuk hakları alanında Batman Barosu tarafından bir çalıştay düzenlenmesi ve 60 barodan katılımcı gelmesi hedefleniyordu. Ancak mevcut yönetimin ev sahibi olarak bu çalıştaya bütçe ayırmamasından dolayı bu önemli çalıştayın ev sahipliği üzülerek ifade etmeliyim ki başka bir baroya verildi.

Seçimlerde başarı elde edersek ve yönetime gelirsek, çocuğun üstün yararı prensibi gözetilerek hazırlanacak programlarla ve kalıcı adımlarla gereken çalışmalar etkin bir şekilde yürütülecektir. 

Sadece çocuk hakları değil, insan ve kadın hakları konusunda düzenleyeceğimiz çalışmalarla eşitsizliğe, ayrımcılığa, şiddete yönelik çalışmalar yaparak, günümüz kadınlarının elinden alınmaya çalışılan hakları konusunda daha etkin ve daha disiplinli bir şekilde çalışacağız. 

Mustafa Toprak - Batman Barosunun mesleki sorunların yerine daha fazla siyasi söylemelerle ön plana çıktığı serzenişleri var. Bu konuda ne demek istersiniz? 

Ferhat Özdemir: Bu soruya cevap nereden ve nasıl baktığınıza göre değişir.

Serzenişte bulunan meslektaşlarımı elbette ki anlıyorum; onlar mesleklerini ifa ederken karşılaştıkları sorunların çözümünü bekliyor ve bir meslek kurumu olan barodan kalıcı çözümler üretmesini istiyor.

Baroların müdahil olduğu alan, dünyaya, insana ve topluma yönelik hak ihlalleridir. Bu hak ihlallerine karşı durmak demek de çoğu zaman siyasi bir hedef olmayı ve siyasilerle birlikte çalışmayı beraberinde getirir.  

Hakkı ve hukuku savunan baroların siyaseten hedef haline gelmesi olağan ve kaçınılmazdır. 

Yine Hakkı ve hukuku testis etmek için baroların siyasilerle birlikte çalışması olağan ve kaçınılmazdır. 

Ancak bir meslek grubu olan baronun asli vazifesini kusursuz olarak yerine getirmesi ve üyelerinin beklentisini geciktirmeden karşılaması önceliklidir.

Mustafa Toprak - Avukatların iş yükü hakkında ne düşünüyorsunuz? Mahkemelerin birçok duruşması birkaç dakika sürüyor, dosyaların tam anlamıyla detaylıca incelendiğini düşünüyor musunuz? 

Ferhat Özdemir: Doğrusunu söylemek gerekirse, iş yükü ifadesini yetersiz bir tanımlama olarak görüyorum. Çünkü bugün mesleğe yeni başlayan avukatların neredeyse hiç işleri yok ve mesleklerini icra edememe tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.  

Bu önemli sorunu çözebilmek için topladığımız fikirlerin bir sonucu olarak, ipotek işlerinin CMK otomasyon sistemi benzeri bir sistem ile yürütülmesi ve avukatların buradan CMK görevlendirmelerinden kazandıkları gelirin 2-3 katı bir gelire kavuşarak ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Nasip olursa seçildiğimizde, bu projeyi devreye alacağız.

Mustafa Toprak - Batman Barosunun kuruluşundan bu yana yönetime gelenlerin yaptığı hangi icraatları doğru buluyor? Hangi icraatlarını yanlış buluyorsunuz? 

Ferhat Özdemir: Batman Barosu geçmişten bugüne çok kıymetli ve iyi işler başarmış bir kurumdur; bu sebeple mensubu olmaktan daima gurur duyduğumuzu her zaman ve her ortamda ifade ediyoruz.

Burada eleştirmek yerine yapabileceklerimizden bahsetmeyi tercih ederim.

Bizim için önemli olan çözüm üretme sürecine ivedilikle geçilmesini sağlamak ve önceki sürecin olumsuz yönlerini bir tarafa bırakarak, daha iyisini nasıl yapabiliriz üzerine odaklanmaktır.

Burada bir konuya vurgu yapmak isterim: ‘eleştirel bakabilmek önemlidir ancak bizler eleştirtirken çözümünü de birlikte üretmeyi unutuyoruz.’

Dolayısıyla bizim dönemimizde iyi olan bütün eleştirileri yol gösterici bir fener olarak kabul edeceğiz.

Mustafa Toprak - Hiçbir kanun değişikleri yapılmadan şu anki mevzuat durumuna göre baro neleri değiştirebilir? Hangi somut politikaları derhal uygulayabilir? 

Ferhat Özdemir: Baro, üyesi olan avukatların ve stajyerlerin özlük işlerine dair her şeyi yapabilir.

Kanun, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere dava açıp mevzuatın değişmesine öncülük edebilir.

Halkı her zaman, her konuda bilinçlendirebilir.

Zira içinde bulunduğumuz çağdaş hayatın her alanına hukukun sirayet ettiğini görüyoruz.

Hukukun olduğu yerde de Baro ve Avukat her zaman vardır ve olacaktır.

Mustafa Toprak - Baro Başkanı seçilmeniz halinde Baro da ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? 

Ferhat Özdemir: Öncelikle hedeflerimizi, düşüncelerimizi ve daha sonra da vaatlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. En büyük amacımız, bütün üyelerimiz ile birlikte güçlü bir dayanışma sağlayarak önemli iş birlikleri geliştirmektir.  

Zor koşullarda görev yapan ve zamanının büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiren meslektaşlarımızın mesleki ve fiziki sorunlarını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu bağlamda haksız rekabet ortamı yaratan durumları ortadan kaldırabilmek için ilgimizi ve dikkatimizi bu konularda daha fazla artıracağız. 

Göreve yeni başlayan genç meslektaşlarımızın mesleklerini icra etmeye başladıklarında karşılaşabilecekleri zorlukları asgari seviyeye düşürebilmek için yeni iş birlikleri oluşturmaya gayret edeceğiz.    

Ve elbette havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz bu güzel şehrin güzel insanlarına, iyi olacak her projeyi yapma gayretini göstereceğiz.

Mustafa Toprak - Batman Barosunun kamuoyuna veya avukatlara karşı şeffaf olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Ferhat Özdemir: Aday olduğumuzda ilk verdiğimiz sözlerden bir tanesi hiç şüphesiz şeffaf yönetim anlayışı için denetim rolünü güçlendirmekti. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında açık olma ilkemizi CAMDAN BİR BİNA VAAT EDEREK ortaya koyuyoruz. 

Alınan kararlar ve bütçe yönetimi konusunda etkili ve verimli işleyen bir denetim mekanizmasının gerekliliğini her yerde ve her platformda savunurken, yönetime geldiğimiz takdirde bu vaadimizi yerine getirebilmek için bütün unsurları oluşturacağımızı beyan ediyoruz. 

Mustafa Toprak - Baronun basılı yayınlarını ve network ağını yeterli buluyor musunuz? Baro sosyal medyayı- teknolojiyi yeterli kullanıyor mu? 

Ferhat Özdemir: Batman barosunun günümüz teknolojisini takip ettiğini, tüm iletişim araçlarından yeterli ve etkin bir şekilde istifade ettiğini söylemek maalesef mümkün değil. 

Malumunuz sosyal medya platformları geniş kitlelerle daha çabuk etkileşime girmenizi, bilgi paylaşımı yapmanızı ve geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayan çok önemli araçlardır. 

Yönetime seçilmemiz halinde gerek meslektaşlarımızla gerek paydaşlarımızla ve gerek kamuoyuna duyurular yapabilmek ve güç birliğini tesis etmek için teknolojik araçları aktif hale getirerek network ağımızı geliştireceğiz. 

Bu bağlamda vaatlerimizden biri baromuza ait bir mobil uygulamayı devreye almak ve meslektaşlarımıza önemli hizmetler sunmaktır.   

Basılı yayın açısından ise kaleminin güçlü olduğuna inandığımız birçok avukat meslektaşımız var. Onların da yardımıyla basılı yayınlarımızın artacağını düşünüyorum. 

Mustafa Toprak - Yargının en önde gelen problemleri nelerdir? 

Ferhat Özdemir: Yargının en önde gelen problemi savunmaya yani avukata yönelik tutumudur.

Avukat, hukuksuzluk kim tarafından yapılırsa yapılsın karşısında durma cüreti gösterebilen kişidir. Bu sebeple savunmanın yargının dışına itilmeye çalışıldığı konusu halen tartışılan çok önemli ve üzücü bir konudur.

Burada hatırlamamız gereken en önemli unsur yasama, yürütme ve yargı erkleridir.

Bu bağlamda Avukat, avukatlık kanunu 1. Maddesinde geçen "Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder." Hükmü gereğince yargının kurucu unsurudur.

Kurucu olan bir unsurun yargı alanına çıkarılıyor gibi bir tartışmanın zeminine çekilmesi şüphesiz hukuka fayda sağlamayacağı gibi taraf olduğumuz evrensel ilkelere de aykırıdır.

Bu konuda son olarak şunu söylemek isterim, savunma yoksa iddia hüküm halini alır :) 

Mustafa Toprak - Kentsel dönüşüm, kadın hakları, doğa hakları gibi toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda baroların bir sorumluluğu olduğuna inanıyor musunuz? 

Ferhat Özdemir: İçinde bulunduğumuz toplumun sorunlarını dile getirmek ve çıkarlarını korumak zorundayız. Başka bir ifadeyle bizler çözüm üretmenin bir parçasıyız. 

Bahsettiğiniz alanların tümü insanların ve diğer canlıların haklarını ilgilendiriyor. Avukatlık kanunu 76. Maddesi gereğince baroların insan haklarını koruma görevi vardır. Bu sebeple barolar kent, kadın hakları, doğa ve toplumsal cinsiyet ve daha birçok alanda sorumlulukları olan bir kurumdur. 

Yönetime seçildiğimiz takdirde bu yetkilerimizi etkin bir şekilde kullanacağımızın altını çizmek isterim. 

Batman Barosu üyeleri ve kıymetli Batmanlı hemşerilerimiz şundan emin olsun ki; Kentsel dönüşüm konusunda, kadın hakları bahsinde, doğa hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mevzularında yasal bir sorun çıktığında, herhangi bir sorun oluştuğunda ve dayanışmayı gerektirecek hangi durum olursa olsun, tüm kurumlarla birlikte hareket ederek, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek ve meslek gruplarının görüşüne başvurarak, hukuki mücadele içinde olacağız. 

Kısacası tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirerek, daha güzel yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. 

Mustafa Toprak - Sosyal medya da bazı avukatların paylaşımlarını görüyoruz sizce Avukatlar etik kurallara ve reklam yönetmeliğine uygun davranıyorlar mı? 

Ferhat Özdemir: Bu konuda paylaşımların ne türlü olduğuna bakılarak etik kurallara ve reklam yönetmeliğine uygunluk tartışılmalı.

Avukat, kendi şahsı ve avukatlığını yönelik bir etkilemede bulunuyorsa, elbette ki etik ve reklam konusundaki kuralları ihlal etmiş olacaktır. 

Mustafa Toprak - Avukat adaylarına söylemek istedikleriniz neler? 

Ferhat Özdemir: Avukatlık hem çok kıymetli bir meslek hem de çok önemli bir hak savunuculuğudur. Nerede bir haksızlık varsa o haksızlığa karşı koyan bir avukat vardır.

Herkes için adalet ve eşitliği savunan İnsan Hakları üyelerinin çoğu avukattır.

Avukat adayı meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum; ilke edindiğimiz hakkı ve hukuku hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Bilgi ve birikimlerinizi artırmak için eğitime olan duyarlılığımızı birlikte devam ettireceğiz.  

Şayet bize yetki verirseniz mesleki konularda karşılaşabileceğiniz sorunlarda adaletsizliği ortadan kaldırmak için biz çaba harcarken, siz kendinizi geliştirmeye, mesleğinizi icra etmeye ve baronuzla birlikte olmaya devam edeceksiniz.

Unutmayın biz hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir duruş sergilerken, mesleğimize dayatılan hukuksuzluğa ve eşitsizliğe, dayanışmamızı en üst düzeyde göstererek cevap vereceğiz.

Çünkü ‘BİZ HEP BİRLİKTE BAROYUZ.’ 

Mustafa Toprak - Son olarak eklemek istedikleriniz?

Ferhat Özdemir: Son dönemlerde dünyada gelişen malum durumlar nedeniyle ülkemizin de etkilendiğini görüyoruz. Yaşadığımız olağandışı durumlar nedeniyle sahip olduğumuz en büyük değerlerimize daha sıkı tutunmak ve onları korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor.

Yola çıktığım arkadaşlarımla birlikte karşılaşabileceğimiz bütün sorunların üstesinden, ortak akılla, istişareyle ve yapıcı eleştirilerle kalkabileceğimize ve problemleri çözebileceğime inanıyorum.

Batman’da BARO çok güçlü bir ailedir.

Yeni dönemde başkanlık ve yönetime seçilmemiz halinde tüm meslektaşlarımızın yeni sürece gönüllü katılım sağlayacakları çözüm önerileri sunmak, projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek öncelikli işlerimizin arasında bulunuyor.

Müsaade ederseniz seçilmemiz halinde yapacağımız çalışmalardan bazı önemli başlıkları aracılığınızla tekrar hatırlatmak isterim.

Öncelikle Baromuza ait ‘BATMAN BAROSU MOBİL UYGULAMASINI’ kullanıma hazır hale getireceğiz.

BARO BAHÇESİ konusunu çok önemsiyoruz ve bunun için gerekli temasları sağlayarak meslektaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

Baromuzun 3. Katında uzun zamandır atıl vaziyette duran bir bölüm var. O kısmı Baro Kültür Merkezine dönüştürüp meslektaşlarımıza yeni bir sosyal alan kazandırmayı hedefliyoruz.

İnsanın doğumundan nihayete kadar devam eden en önemli yolcuğu malumunuz olduğu üzere eğitimdir; 2005 yılından bu yana uygulanan staj eğitim programının günümüz koşullarına güncellenerek çağdaş bir hale getirilmesi ve staj eğitim niteliğinin artırılması amacıyla ‘BARO AKADEMİ’ yi kurmak istiyoruz.

Her meslektaşımızın kendine özel bir potansiyeli var. BARO olarak bunların farkına varmak, farkındalık oluşturmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak, sinerjilerini enerjiye dönüştürmek için BARO AKADEMİ önemli işlere imza atacaktır.

Mesleğimizin icrasında kullandığımız UYAP, KEP, E-Tahsilat gibi uygulamaların kullanımının verimini artırmak için eğitimler vereceğiz.

Biz sadece ilimizde değil, bölgemizde ve ülkemizde meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerini paylaşabilmeleri için hukuki alanlarda eğitici eğitmeni olabilmelerinin önünü açmaya çalışacağız. Kısacası 81 baro içinde sözde değil gerçekten adından ve çalışmalarından söz ettiren lokomotif görevi göreceğiz.

Aslında bir konuya değinmeden sözlerimi bitirmek istemiyorum.

Cenabi Allah kısmet eder ve meslektaşlarımızda görevi bize tevdi ederse, meslektaşlarımızdan, dostlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından tebrik amacıyla gönderilecek çiçeklerin yerine, SMA hastası olan çocuklara bağış yapmalarını rica edeceğiz.

Seçim süreci boyunca omuz omuza çalıştığım arkadaşlarıma,  süreklilik ve değişim konusunda karar verecek olan meslektaşlarıma, mevcut başkanıma ve yönetimine, BARO seçimine ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum.

Kazanan BATMAN olsun…

Kazanan BARO olsun…