Mahmut Kurtaran 31 Mart 21016 tarihinden bu yana, Batman İl Milli Eğitim Müdürü... 

Duruşuyla, beyefendiliğiyle, tevazuuyla ve alt birimde çalışan kişilere verdiği güvenle gece gündüz demeden Batman için çalışan Kurtaran, bir kamu görevlisine yaraşır nezaketi, naifliği ve çalışkanlığıyla eğitim camiasının en önemli isimi.

Mahmut Kurtaran’ı her gün ya bir toplantıda veya paydaşlarla ürettiği projelerin imza aşamasında, ya da makamında telefonla görüşürken, elektronik postaları takip ederken, okulda öğrencilerle kitap analizi yaparken bulabilirsiniz.

Mahmut Kurtaran’a Batman’ın eğitim sorunlarıyla ve yapılanlarla ilgili sorduğumuz soruları ve cevapları ilginize sunuyorum.

Mansur Obut: Müdürüm bugün karneler dağıtıldı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını değerlendirir misiniz?

Mahmut Kurtaran: Mansur bey öncelikle bana bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Yeniden okullara kavuşmamızın sevinciyle başladığımız 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kesintisiz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karalılıkla yüz yüze eğitime devam ettiğimiz eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum.

Müsaade ederseniz öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aracılığınızla mesaj vermek istiyorum.

Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin devam etmesinin en büyük kahramanları olan öğrencilerimize bilgi ve emekleri ile ışık, yürekleriyle rehber, davranışlarını ile örnek olan öğretmenlerimize ve deneyimleriyle temsilciliğimizi üstlenen yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimin devam etmesi, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için gösterdikleri fedakârlık ve yaptıkları tüm özverili çalışmalar her zaman takdire şayan olacaktır. Gösterdikleri bu kıymetli çabayla sürecin en büyük kahramanları oldular. Ülkemizin geleceği açısından çok kıymetli olan bu kahramanları huzurunuzda kutluyor, iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum.

Ülkemizin yarınları ve geleceğimize yön veren ve güçlü yarınlarımızın teminatı olan sevgili öğrencilerimin çağımızın tüm yeniliklerine hâkim ve yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepsini azimleri, gayretleri ve başarılarından dolayı kutluyorum. Biliyorum çok çalıştılar, yoruldular ve güzel bir tatili hak ettiler. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum; aileleri ve sevdikleriyle zaman geçirmelerini, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmalarını ve özel olarak bol bol kitap okumalarını istiyor, iyi tatiller diliyorum.

Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için çaba sarf eden, eğitimin bir ekip işi olduğunu bilinciyle her zaman yanımızda öncelikle değerli velilerimize ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.  

Mustafa Toprak: Müdür Bey, okul öncesi eğitimde ne durumdayız?

Mahmut Kurtaran: İlimiz özelinde okul öncesi eğitimde büyük bir ilerleme ve gelişme kaydettik. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde okul öncesi okullaşma oranını %36 düzeyinden %90 civarına ulaştırdık. Okul öncesi eğitimini daha ileri bir seviyeye taşımak ve  fırsat eşitliğini sağlamak için 30 ilin katılımıyla 'Okul Öncesi Eğitimde Mevcut Durum ve Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı' yaptık.

Okul Öncesi Eğitiminde Arzı ve Erişilebilirliği Artıracak Çalışmaların Planlanması ve Fırsat Eşitliği." Bakanlığımız okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için son yıllarda çok önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların sonucu olarak ülke geneli okullaşma oranı %30 seviyelerinden %70 seviyelerine kadar yükseldi. Biz il olarak Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın ilkokul eğitim kademesi öncesi en az bir yıl okul öncesi eğitimi almalarını hedefliyoruz.

Batman olarak en güçlü yanlarımızdan birisi okul öncesi eğitimdir. 2016 yılında "Çocuğumu Seviyorum Anasınıfına Gönderiyorum" adıyla bir çalışmayı hayata geçirdik. 2016 yılında %36'larda olan okul öncesi okullaşma oranımız 1 yıl içinde %76'lara çıktı. Şu an okul öncesi okullaşma oranımız %90'ın üzerinde.  Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının en yüksek olduğu illerden biriyiz. İlimizdeki bu nicelik başarısı idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, paydaş kurumların ve kamuoyunun desteği ile elde edildi. 

Mansur Obut: Müdürüm bizlere rehberlik ve araştırma merkezi hakkında bilgi verir misiniz?

Mahmut Kurtaran: Rehberlik Araştırma Merkezi müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar yapmakta. Ülkemizde eğitim ile ilgili iyileştirmeler ve geliştirmelerde hepimiz RAM’lara bakıyoruz. Yaptıkları ve yapacakları yönlendirmelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda Batman’da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü RAM Müdürlüğümüz iyi bir ekibe sahip.

Batman’daki durumu, Batman’daki çocuklarımızın olması gerektiği yeri ve şu anki mevcut durumlarını yakından takip ediyor, ortaya konulan önerilerden, fikirlerden ve projelerden uygulanabilir olanları hem uyguluyor hem de takip ediyoruz.

Salgın hastalığın olduğu dönemlerde bile boş durmayan Batman Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Arkadaşlarımızın üstün çabası, gayreti ve emeğiyle açık alanlarımızı tespit ediyor, proje geliştiriyor, çocukları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi için nitelikli çalışmalar ortaya koyuyor.

Batman’da öğretim liderliği görevini üstlenen Rehberlik ve Araştırma Merkezi, bazılarına göre sadece sınırlı sayıdaki özel gereksinimi bulunan öğrencilere hizmet ediyor gibi gözükebilir. Oysa ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitime ihtiyacı olan tüm öğrencilere RAM tarafından çok nitelikli ve çözüme yönelik hizmetler verilmektedir.

Bu bağlamda Batman RAM tarafından ilimizde bulunan çocukların/öğrencilerin olası bağımlılığı konusunda bilinç düzeylerini arttırmak üzere ebeveynlere yönelik Koruyucu Meleğim Annem Projesini geliştirerek, her türlü bağımlılık, ergenlik dönemi, olumlu aile tutumları ve akademik başarıyı artırma yöntemleri gibi durumlarda gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetlerini yürütmektedir.

Mustafa Toprak: Müdürüm YKS ve LGS sıralamasında arzu edilen seviyede değiliz? Sebebi nedir?

Mahmut Kurtaran: geçen sene 260 öğrencimizin tıp fakültesini kazanması, eğitimde çok güzel gelişmelerin yaşandığının işaretini veriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm fen liseleri içinde ilk üçte bulunan fen lisemiz var.

Bununla birlikte bu yıl Kozluk fen lisesini açarak ilimizde 3 fen lisesine kavuşmuş olduk.

Eğitimde başarının meyvesini yemek istiyorsak, tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini önemle hatırlatmak istiyorum.

Başarı, birlikte hareket etmenin, herkesin elini taşın altına atmasının sonucudur.

Gerek il merkezinde gerekse ilçelerde ayak basmadık kurum bırakmadık, sorunları yerinde tespit edip ve zamanında çözmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın; bilgili, donanımlı, kültürlü ve vatan, bayrak, anne / baba sevgisi ile değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

İlimiz; bütün enerjisini, düşüncesini, eğitim için harcasın diye, emeklerimiz başarıya dönüşsün diye gerçekten yoğun bir çalışma temposu yürütüyoruz.

Yalnızca akademik başarı olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda donanım sahibi, kendini, kültürünü, tarihini, ülkesini ve dünyayı özümsemiş bireyler yetiştirmek için gayret ediyoruz.

Bu bağlamda doğu ve güneydoğu illerinde bulunan tüm illerin içerisinde en başarılılarından biri olduğumuzu paylaşmak ve daha iyi olmak için daha azami gayret göstermeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesinin bulunmamasını ifade etmek istiyorum.

Eğitim-üretim ilişkisini güçlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte projeler üretiyor, istihdama yönelik işbirlikleri yapıyoruz.

Batman’da sektörlerin kapasitelerini, istihdam imkânlarını, gelecek yatırım planlarını ve oralarda bu alanlarda verdiğimiz eğitimle ne kadar eşleşme sağladığımız ile ilgili önemli projeler yürütüyoruz.

Kısacası geleceğe odaklanarak mesleki eğitimde fark oluşturacak çalışmalar yapıyoruz.

Mustafa Toprak: DYK kursları hakkında bilgi verir misiniz? Yaz döneminde bu kurslar açık olacak mı?

Mahmut Kurtaran: Mustafa Bey, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin Bakanlığımız tarafından kılavuz hazırlandı. Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil dersleri kursları açılacak.

12. sınıf ve mezun öğrenciler için Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık dersleri kursları açılacak.

4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacak yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına Öğretmen ve öğrenciler istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecekler.

Yaz okulları

Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4,  5,  6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce dersleri olacak.

Öğrenciler destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek.

Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. Sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. Sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak.

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca başlatılan 'Matematik Seferberliği' kapsamında matematik dersinden; yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat olmak üzere, toplamda 48 saat olarak uygulanacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek. Yaz okullarında görevlendirilen öğretmenler, 28-30 Haziran tarihleri arasında ÖBA ( Öğretmen Bilişim Ağı ) üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacaklar.

Ben tüm öğrencilerimizin kendilerine sunulan bu imkânlardan faydalanmalarını arzu ediyorum.

Mustafa Toprak: MEB’e bağlı bazı öğretmenlerin dershanede görev yapmasından dolayı öğrencilerin performansının düştüğüyle ilgili yapılan şikâyetlere müfettiş görevlendirildiği iddiası doğru mu?

Mahmut Kurtaran: Öğrenci ve velilerden gelen şikâyetler doğrultusunda bahse mevzu konuyla ilgili şu anda devam eden bir soruşturma olduğu doğrudur. Müfettişlerimiz konuyu öğrencilerle, velilerle ve öğretmenlerle konuşup her yönüyle incelemeye devam ediyor.

Biz ortaya atılan hiçbir iddiayı görmezden gelmeyiz, yanlış yapan hiç kimseyi, kurumu kollamayız ve yasal olmayan hiçbir uygulamaya izin vermeyiz; dolayısıyla müfettişlerin sunacağı rapor doğrultusunda elbette gerekli işlemler yapılacaktır.

Ancak bu şikâyetlerin tüm eğitim camiasına mal edilmesinin de hakkaniyet ölçüsüne uymayacağını hatırlatmak isterim.

Mansur Obut: Hayat boyu öğrenme ’de ne durumdayız?

Mahmut Kurtaran: Mansur bey, Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Sayın Bakanımızın sürekli ifade ettiği gibi ülkelerin en değerli sermayesi olan beşeri sermayeyi daha nitelikli hale getirebilmek için yapılacak en önemli çalışma eğitimdir.

Bizler sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız değil tüm vatandaşlarımızın eğitime erişimini artırmayı hedefliyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın talep ettiği bütün eğitimleri onlara kurs ve etkinlikler düzenleyerek sunmaya çalışıyoruz. 

İlimizde de vatandaşlarımızın eğitime erişmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Mayıs ayının sonuna kadar Halk Eğitim Merkezi üzerinden 3 bin 700'ün üzerinde kurs açtık ve bu kurslardan 69 binin üzerinde vatandaşımız istifade etti.

Sene sonuna kadar yapacağımız çalışmalarla birlikte bu faaliyetlerimizden istifade eden vatandaşlarımızın sayısı artarak devam edecektir.

Mansur Obut: Sayın Müdürüm son olarak ne söylemek istersiniz?

 Mahmut Kurtaran: Öğrencilerimiz gözeten, onları hisseden, anlamaya çalışan ve yaşadıkları kaygıları ortadan kaldırmaya yönelik bir yönetim tarzıyla Batmanımıza hizmet ediyoruz.

Batman’ın eğitimde arzu edilen başarıyı yakalaması için, mesleki liseler üzerinden istihdamı yükseltmek ve paydaşlarımızla birlikteliğimizi pekiştirmek için zaman mefhumunu düşünmeden eğitim camiası olarak büyük bir gayret gösteriyoruz.

Başarılı olmak yürek ister çünkü başarmak zordur. Biz insanımıza hizmet etmenin derdini, başarılı olmanın gayretini ve sorumluluğunu taşıyoruz.

Öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle uzlaşma ve işbirliğini ilke edindiğimiz çalışmamız, görev süremizce devam edecek.

Bana çalışmalarımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için Batman Gap Gazetesine teşekkür ederim.