Mehmet Asıf IŞIK

Tüm Makaleleri

Mehmet Asıf IŞIK

Mehmet Asıf Işık'ın yazısı 'Allah'ın Emriyle...'

İnsan olmamız hasebiyle sosyal varlıklarız. Hem kendi yakınlarımızla olduğu gibi dostluk, arkadaşlık ve komşuluk hukuku yönünden, hem de birçok akrabamızın yakın-uzak çevreleriyle bağlarımız vardır.

Bastonla Acile Gitmek Zorunda Kaldım...

Kışın dondurucu soğuğu, yazın bunaltıcı sıcağı, mevsimsel hastalıklar, güneş çarpması, yaşlılık ve bedensel arızalar...

M. Asıf Işık: Bir Sene Daha Geçerken...

Durmadan geçen ve nehire benzetilen zaman akmaya devam ediyor.

Filistin’in Kahraman Evlâtlarına

“Gevşemeyin, üzülüp hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz." (Âl-i İmran: 3/139)

Gazze katliamı yeni bir doğumun sancısı mı?

Kur’an-ı Hakim’de Hazreti Musa’ya verilen (as) Tevrat’tan, “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde indirildiği” (Maide/44) beyan edilmiştir.

Cevher Mücevher Olana Kadar…

Cevher mücevher yapılıncaya kadar meşakkatlerle dolu oldukça uzun ve zorlu bir yolculuktan geçirilir;

Kimin Malzemesi Ne İse...

“De ki: ‘Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.’ Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.” (İsra/84)

Mübarek Beldeye Yerleşen Habis Ur

“İşgalci İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına alarak havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırıl...

Fırtınalı Havada Kapı-Pencere Örtmek–3 (Peygamber Yoksa Din De Yoktur)

Peygamber Efendimiz (sav) bütün varlıklar içinden seçilmiş ve “bütün alemlere rahmet olarak” (Enbiya/10) gönderilmiştir; Önceki kitaplarda vasıfları sıralanmış, önceki kitapları doğrulayan, risaleti v...

O (sav) Olmasaydı Kâinat Olacak Mıydı ya da “Levlâke” Mi?

Bir hususta açıklama yapmak ihtiyacındayım: Peygamberimize salat/salavat, sünnet-i seniyesine ittiba’ ve hadislerine riâyet edilmesi zaruretine dâir üç ayrı makalede, konuları hem birbirine yakın hem...